Zakończyła się siódma edycja Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”, nad którym patronat objęła m.in. Fundacja UEP.

W konkursie wzięło udział ponad 150 uczniów z Wielkopolski, do finału przeszło 11 z nich. Laureatami konkursu zostali:

miejsce I - Hanna Nawrocka,
miejsce II - Ignacy Kucharski,
miejsce III - Maksymilian Zientek.

Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu pt. „Wojny walutowe”, który wygłosił dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP. Konkurs organizuje Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim o/Poznań, Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. Patronat nad Konkursem objęła Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Grant Thornton oraz Wydawnictwo Publicat.

Jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat.