Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał pierwsze miejsce na etapie wojewódzkim w konkursie IDOL organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Jego celem jest wyłonienie instytucji przyjaznych dla osób niewidomych, podejmujących działania umożliwiające tym osobom pełne włączenie się w życie społeczne. Zwyciężyliśmy w kategorii Instytucja Otwarta dla Niewidomych.

Nasza Uczelnia wdraża i stosuje rozwiązania powalające osobom niewidzącym lub niedowidzącym na korzystanie z oferty edukacyjnej UEP. Wszystkie budynki Uczelni zostały wyposażone w tabliczki brajlowskie oraz system nawigacyjny dla osób niewidomych. Realizowane zajęcia są dostępne dla studentów z niepełnosprawnością wzroku. Regularnie prowadzimy działania na rzecz środowiska osób niewidomych, np. zbiórki materiałów edukacyjnych wspomagających kompetencje poznawcze i sensoryczne u niewidomych dzieci ze szkoły w Owińskach.

Szanujemy otoczenie, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.