Od 22 do 23 stycznia 2020 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był gospodarzem spotkania inaugurującego projekt SIMMO II: System for Intelligent Maritime Monitoring II. Wzięli w nim udział przedstawiciele Katedry Informatyki Ekonomicznej: prof. Witold Abramowicz, dr Milena Stróżyna, dr Krzysztof Węcel oraz mgr inż. Dominik Filipiak, którzy tworzą zespół realizujący projekt SIMMO II ze strony UEP, a także przedstawiciele firmy partnerskiej oraz członkowie Europejskiej Agencji Obrony i Komitetu Sterującego EDA.

SIMMO II to projekt badawczo-rozwojowy, zamawiany przez Europejską Agencję Obrony i finansowany przez polskie oraz luksemburskie Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest on realizowany wspólnie z firmą LuxSpace Sarl z Luksemburga, a UEP pełni w nim rolę koordynatora.

Celem projektu SIMMO II jest opracowanie systemu do analizy danych morskich, opartego na nowoczesnych metodach data science oraz technologii Big Data. System umożliwi wykonywanie szybkich analiz, w tym analiz w czasie rzeczywistym oraz wykrywających anomalie na podstawie dużych wolumenów danych morskich. Pozwoli też na ocenę aktualnej sytuacji na morzach i oceanach w skali globalnej i dla różnych typów statków. Takie analizy nie były dotąd możliwe w scenariuszach dotyczących akwenów morskich.