Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego, prof. zw. UEP, za wybitne osiągnięcia naukowe i nieoceniony wkład w rozwój turystyki w Polsce. Prof. Gołembski stworzył Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie kształci się wybitna kadra turystyczna. Nasz naukowiec brał także udział w tworzeniu pierwszej strategii marketingowej Polski w sektorze turystycznym.

Prof. dr. hab. Grzegorz Gołembski obchodził w tym roku jubileusz 45-lecia pracy naukowej. Jest kierownikiem Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizuje się między innymi w zagadnieniach ekonomii turystyki oraz wpływu turystyki na rozwój regionalny. W kręgu zainteresowań badawczych profesora znajdują się również kwestie pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej regionów, strategii rozwoju regionalnego oraz roli samorządów terytorialnych w rozwoju turystycznym.