1 czerwca 2019 roku rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN), która potrwa do 31 grudnia 2023 roku.
 
W wyborach członków do RDN wzięło udział ponad 28 tysięcy  doktorów habilitowanych i profesorów, którzy znaleźli się na liście uprawnionych do głosowania. Spośród zgłoszonych kandydatów w skład Rady Doskonałości Naukowej wejdzie 141 osób.
 
Zadaniem RDN będzie dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.
 
Z naszej Uczelni w skład RDN wybrani zostali: prof. Marian Gorynia  w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz prof. Szymon Cyfert w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 
Pełna informacja na temat wyborów do RDN dostępna jest na stronie internetowej: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej-juz-sa