32. Światowy Kongres Marketingu - Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) 2016 odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 30 sierpnia do 3 września 2016 r. Uczelnię odwiedziło 220 uczestników z ponad 20 krajów.


Tematem przewodnim Kongresu - IMP 2016 była dynamiczna transformacja rynków, sieci i relacji, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w powstawaniu nowych modeli biznesowych, tworzeniu innowacji, zmianach dotychczasowych strategii przedsiębiorstw i wielu innych aspektach funkcjonowania biznesu. Światowy Kongres zorganizowany został w jubileusz 40-lecia organizacji IMP Group. Po raz pierwszy kongres odbył się w Polsce. - Wydarzenie jest efektem wieloletnich starań naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedry Marketingu Międzynarodowego i Strategii Marketingowych.
Jesteśmy najsilniejszym w kraju ośrodkiem badań nad zarządzaniem relacjami i sieciami pomiędzy przedsiębiorstwami
- powiedział prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP, przewodniczący konferencji.


Wiodący światowi naukowcy spotkali się w Poznaniu, by dyskutować o sprawdzonych modelach i rozwiązaniach na przyszłość dotyczących zarządzania relacjami z klientami, dostawcami, podwykonawcami oraz konkurentami. Podjęte zostały również tematy wchodzenia firm na rynki międzynarodowe, budowania gospodarki opartej na silnych relacjach przedsiębiorstw, a także rozwijania powiązań między biznesem z nauką. 

W ramach kongresu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się dodatkowo dwa wydarzenia - Business Day oraz Doctoral Colloquium. Podczas Business Day spotkali się przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, którzy na przykładach własnych firm przedstawili skuteczne sposoby zarządzania w sieciach biznesowych. Doctoral Colloquium było natomiast szansą dla młodych naukowców na uzyskanie cennych rad i wskazówek, dotyczących przygotowania rozprawy doktorskiej, które były udzielane przez autorytety świata nauki.


32. Światowy Kongres IMP zakończył się wielkim sukcesem i został okrzyknięty najlepiej zorganizowanym w swej dotychczasowej historii.


Komitet Organizacyjny Kongresu tworzyli: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP (Przewodniczący), dr Milena Ratajczak-Mrozek (Koordynator ds. Naukowych i Organizacyjnych), dr Adam Dymitrowski, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP oraz dr Marek Zieliński.


Patronat na wydarzeniem objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.