Za nami pierwsze spotkanie strategiczne dot. wchodzącej dziś w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Władze UEP zaprosiły wszystkich pracowników Uczelni do otwartej dyskusji na temat tego, co niesie ze sobą nowe prawo oraz jak Uczelnia będzie je wdrażać.


Wystąpienie rektora UEP prof. dra hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP wskazało możliwe kierunki zmian, jakie mogą zostać wdrożone. Władze uczelni nie wskazały natomiast żadnych konkretnych i zadeklarowanych rozwiązań, które miałyby być wprowadzone, zostawiając to do dalszych ustaleń z pracownikami Uczelni.


Podczas dwóch godzin spotkania padło wiele pytań, sugestii i propozycji rozwiązań, zarówno ze strony władz Uczelni, jak i jej pracowników. Z pewnością spotkanie przyczyniło się do rozwiania wielu wątpliwości wszystkich stron zaangażowanych w proces przystosowywania Uczelni do wymogów nowej ustawy.


Podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie, by pracownicy Uczelni mieli pełen obraz procesu wdrożenia ustawy oraz wpływ na to jakie zmiany, w związku z nowym prawem, czekają Uczelnię.


Prezentacja Rektora dot. wdrażania Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jest dostępna w serwisie e-UEP.