11 kwietnia 2018

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej wzięli udział w Forum SciVal zorganizowanym przez wydawnictwo Elsevier i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

17 kwietnia 2018

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się szkolenie „Baza danych Legalis dla początkujących”. W szkoleniu przeprowadzonym przez Pawła Łopatkę (trenera wydawnictwa C.H. Beck) wzięli udział bibliotekarze i pracownicy UEP.

 

30 kwietnia 2018

W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Skarby Biblioteki Głównej”, przedstawiającą dawne akcesoria i narzędzia pracy bibliotekarzy. Ekspozycję można oglądać do dnia 31sierpnia 2018 roku.fot. A. Dolińska fot. A. Dolińska 


fot. A. Dolińska 


8-21 maja 2018 

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego pod hasłem „(Do)Wolność Czytania” pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w imprezach odbywających się w:

- Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: seminarium z cyklu „Biblioteki Świata” (8 maja);

- Bibliotece Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych: „wojskowe zabawy” na Śnieżniku i Jaskierze – symulatorach jazdy (9 maja);

- Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: wykład dr Olgierda Stielera i dr hab. Doroty Hojan-Jezierskiej „Słuch - zmysł poznawania świata” (10 maja) oraz prelekcja dr hab. Piotra  Rzymskiego „Zmanipulowani przez pasożyty - o przebiegłych sposobach na wygranie wyścigu o przetrwanie” (14 maja);

- Teatrze Nowym w Poznaniu: wycieczka „od kulis” (21 maja).


 11 maja 2018

Magister inż. Anna Adamek (z Oddziału informacji Naukowej) uczestniczyła w warsztatach

„Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie.

 

16 maja 2018

W sali pracy zespołowej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Jej członkowie zaopiniowali pozytywnie „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej w roku 2017” oraz zmiany w „Regulaminie  korzystania za zbiorów Biblioteki Głównej”.

 

16 maja 2018

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania) oraz mgr Daria Wojdanowicz (z Oddziału Informacji Naukowej) uczestniczyły w seminarium PolBiT 2018 „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej”, które odbyło się w Bibliotece  Politechniki Warszawskiej.

 

18 maja 2018

Pracownicy Oddziału Czytelń przygotowali wystawę prac naukowych i publicystycznych prof. dr hab. Wacława Wilczyńskiego. Ekspozycja została zaprezentowana w Sali Historii UEP w trakcie spotkania poświęconego pamięci Profesora.

 

21 maja 2018

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyły się prelekcje z cyklu „Wyprawy w nieznane – raj nieutracony” zorganizowane przez Koło Stowarzyszania Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej UEP z udziałem Sekcji Turystyki Kwalifikowanej AZS UEP w ramach obchodów XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
24 maja 2018

Magister Renata Cieślewicz oraz mgr Magdalena Musiela (z Oddziału Czytelń) wzięły udział w warsztatach „Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji” zorganizowanych przez  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy.

 

24 maja 2018

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się szkolenie „Baza danych EMIS”. W szkoleniu przeprowadzonym przez Annę Wyszyńską (przedstawiciela firmy Euromoney Polska) wzięli udział pracownicy Biblioteki Głównej.

 

24-25 maja 2018

Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania) uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych „Biblioteka przyszłości 

- wyzwania - trendy – zagrożenia” zorganizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

 

28 maja 2018

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się szkolenie „Baza danych LEX Akademia Premium  dla początkujących”. W szkoleniu przeprowadzonym przez Mirosława Małkowskiego (trenera wydawnictwa Wolters Kluwer) wzięli udział bibliotekarze i pracownicy UEP.

 

 Pracownicy Biblioteki Głównej w ramach programu Erasmus+/Staff Mobility for Training (STT) odbyli szkolenia:

- magister Agnieszka Dolińska i mgr Joanna Gryt (z Oddziału Informacji Naukowej) w Bibliotece Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Splicie (23-27 kwietnia);

- magister inż. Anna Adamek i mgr Dorota Wojewoda (z Oddziału Informacji Naukowej) w Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (14-18 maja);

- Joanna Bugzel i dr Artur Wierzbicki  (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) oraz Justyna Komorska (z Oddziału Czytelń) w Bibliotece Uniwersytetu Kreteńskiego w Rethymno (14-18 maja).

 

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w:

- konferencji naukowej „Osoby z niepełnosprawnością - niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie" (19 kwietnia);

- IX Konferencji Uczelnianej „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” (7 maja);

- obchodach Dnia UEP (17 maja).


Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się:

- pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej w Svishtov (23 kwietnia);

- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu (23 kwietnia);

- członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (17 maja).

  

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przeprowadzili 8 szkoleń dla studentów UEP „Jak i gdzie szukać materiałów do pracy licencjackiej/magisterskiej?”.