14 stycznia 2019

W Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę poświęconą działalności prof. Edwarda Taylora. Ekspozycję można oglądać do dnia 30 marca 2019 roku. fot. A. Dolińskafot. A. Dolińska

22 stycznia 2019 roku

Z inicjatywy Biblioteki Głównej w pracowni komputerowej Centrum Informatyki UEP odbyły się dwa szkolenia „Program Mendeley dla początkujących” oraz „Baza ScienceDirect”. W szkoleniach, przeprowadzonych przez dr Witolda Zielińskiego (pracownika wydawnictwa Elsevier), udział wzięli pracownicy i doktoranci UEP.

 

 

28 stycznia 2019

W sali pracy zespołowej Biblioteki Głównej odbyło się szkolenie „Bazy danych CEIC Data i EMIS Professional”. W szkoleniu przeprowadzonym przez Annę Wyszyńską (reprezentującą wydawcę bazy) wzięli udział bibliotekarze i pracownicy UEP.

 

 

29 stycznia 2019

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz pracownicy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na UEP.

 

***

Biblioteka Główna pozyskała stały dostęp do bazy czasopism wydawnictwa Taylor and Francis.