Uczymy już od 34 999 dni
Kalendarz wydarzeń

Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał

(Nie)pełnosprawny w biznesie.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieszczącego się przy al. Niepodległości 10, w sali 111.


Organizatorami konferencji jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEP, Katedra Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji o ekonomicznych, technologicznych, społecznych, prawnych i kulturowych aspektach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


Obszary problemowe konferencji:

  1. Społeczna i kulturowa sfera zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  2. Efektywność zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  3. Zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.
  4. Jakość i konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej.
  5. Możliwości zachęcenia pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
  6. Możliwości prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością działalności gospodarczej.
    Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką.
Zgodnie z planem pierwsza część konferencji poświęcona będzie zagadnieniom teoretycznym w kontekście badań naukowych, zaś w drugiej części konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością.
Konferencja jest objęta honorowym patronatem Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.