30 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął przedstawicieli Technische Universität Bergakademie Freiberg. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski oraz prof. Ryszard Barczyk.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

29 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w panelu pt. Firma rodzinna na rynkach międzynarodowych - Czy przedsiębiorstwa rodzinne mają szansę w globalnym świecie, zorganizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego w ramach Kongresu Firm Rodzinnych, który odbył się w Concordia Design.
 
28 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z okazji Dni Polityki Społecznej zorganizowanych przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej oraz SKN "Polityka Społeczna". Spotkanie odbyło się w sali 306A.
 
27 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia otworzył wydarzenie : International Day – Taste the world with UEP w sali 236. W wydarzeniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.
 
26 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Hotelu Rzymskim w Poznaniu.
 
27 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Następnie Rektor prof. Marian Gorynia otworzył wydarzenie : International Day – Taste the world with UEP w sali 236. W wydarzeniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.
 
26 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Hotelu Rzymskim w Poznaniu.
 
 
7 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wygłosił wykład inauguracyjny podczas VII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbyło się w Sali Ziemi na MTP.
Wieczorem, Rektor prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystej gali z okazji zakończenia FGMP, która odbyła się w Iglicy na terenie MTP.
 
7 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pt. "Komunikacja rynkowa. Innowacje - Media - Design". Konferencja odbyła się w Hotelu IKAR i została zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych.
 
26 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w Debacie pt. Tylko ZUS czy ZUS i OFE zorganizowanej przez  Biuro Współpracy z Biznesem i Katedrę Pracy i Polityki Społecznej . Debata odbyła się w sali 111A.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski spotkał się z prof. Johnem Usherem i prof. Rossitą Yalamovą z Lethbridge Univeristy w Kanadzie oraz prof. Anastasiyą Marchevą z Tsenov Academy of Economics w Swisztowie (Bułgaria).
 
25 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w IV Pikniku Integracyjno-Sportowym  doktorantów i młodszych pracowników UEP, który odbył się  nad Jeziorem Strzeszyńskim.
 
24 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w Ekonomaliach 2014, które miały miejsce na terenie poznańskiego KontenerART.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia otworzył VI Środowiskową Konferencję Doktorantów pt. ,,Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo",  zorganizowaną przez Kierowników Studiów Doktoranckich i Radę Doktorantów UEP. W konferencji udział wziął także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podczas której wygłosił wykład pt. "Dobre praktyki w nauce".
 
23 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania z Panią prof. dr hab. Leną Kolarską-Bobińską, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie odbyło się w gabinecie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, wziął udział w okolicznościowym spotkaniu z okazji 20-lecia Demokracji i Wolności Republiki Południowej Afryki. Spotkanie odbyło się w Centrum Wykładowo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej.
Tego samego dnia prof. Maciej  Żukowski spotkał się z prof. Johnem Usherem z Univeristy of Lethbridge w Kanadzie. Spotkanie dotyczyło współpracy między uczelniami.
 
23 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji nt. Sytuacja osób do 30 roku życia na wielkopolskim rynku pracy, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 
23 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w drugim posiedzeniu Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Warszawie.
 
22  maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w V Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). Konferencja odbyła się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 
22 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji pt. "HORYZONT 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki". Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
 
22 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otworzył konferencję naukową Gospodarka Niskoemisyjna. Uwarunkowania i perspektywy, zorganizowaną przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP, która odbyła się w sali 236A.
 
21 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP wziął udział w meczu koszykówki: Władze Uczelni vs. Studenci.  Organizatorami wydarzenia byli:  KU AZS UEP oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Mecz został rozegrany w hali przy ul. Dożynkowej w Poznaniu.
 
21 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w oficjalnym otwarciu plaży miejskiej w Poznaniu oraz trzeciej edycji zawodów skimboardowych organizowanych przez Parlament Studencki UEP.
Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, uczestniczył w gali Regionalnego Konkursu Studencki Nobel 2014, która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
 
21 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w 15. jubileuszowej gali Rankingu Szkół Wyższych  „Perspektywy 2014”, podczas której odebrał nagrodę specjalną Kuźnia Kadr - nagroda dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Gala odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystej kolacji w związku z wizytą Michaela L. Corbata, Prezesa CITIGROUP.
Spotkanie było okazją do podsumowania 25 lat transformacji gospodarczych oraz uhonorowania osób, których osiągnięcia w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju Polski.
 
20 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
 
18 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy przeprowadzali ocenę programową kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
 
18 maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystościach z okazji 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
 
17 maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystej gali projektu charytatywnego „Fura Szczęścia”. Gala odbyła się w auli UEP.
 
17 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył Sesję Sprawozdawczą Doktorantów UEP, która odbyła się w sali 306A.
W tym samym dniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, uczestniczył w panelu "Przemiany ekonomiczne" konferencji pt. "Transformacja - 25 lat po wolnych wyborach" zorganizowanej przez Klub NZS 80. W  Konferencji udział wziął także Prorektor ds. Edukacji i Studentów UEP, prof. Jacek Mizerka.
 
16 maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkanie odbyło się w Warszawie.
 
16  maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Panem Maciejem Musiałem, Dyrektorem Biura Metropolii Poznań w sprawie nawiązania współpracy.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia otworzył międzynarodową konferencję naukową nt. Dual uses of innovative technologies, zorganizowaną w ramach Dni Towaroznawstwa na UEP.
 
15 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP,  uroczyście otworzył konferencję pn. Młodzi Towaroznawcy, która została zorganizowana w ramach Dni Wydziału Towaroznawstwa na UEP. Konferencja odbyła się w sali 236 w Gmachu Głównym UEP.
 
15 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem drem hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP,  podjął przedstawicieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przeprowadzi ocenę programową kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w uroczystym zakończeniu I Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego SOLINCO Student Open 2014, który odbył się w Parku Tenisowym Olimpia w Poznaniu.
Wieczorem Rektor prof. Marian Gorynia powitał gości podczas koncertu MUZYCZNA MAJÓWKA - i klasycznie, i jazzowo. W koncercie, który odbył się w auli UEP, władze rektorskie reprezentowali także Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.
 
14 maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył  w Gali Funduszy Europejskich podsumowującej wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Uroczystość  odbyła się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 
14 maja 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił prezentację nt. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – podejście eklektyczne czy totalne? podczas Targów Expopower w Poznaniu.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w uroczystym obiedzie z Ministrem Spraw Zagranicznych  Radosławem Sikorskim w kampusie UAM na Morasku.
 
14 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w  uroczystości obchodów 74. Rocznicy Pomordowania Policjantów Policji Państwowej województwa poznańskiego II RP,  która odbyła się  przy ul. Swobody w Poznaniu.
 
13 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z Jackiem Kowalewskim Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu w celu podpisania porozumienia o współpracy. W spotkaniu udział  wzięli: Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof. Jacek Mizerka oraz prof. Elżbieta Gołata, Kierownik Katedry Statystyki.
 
12 maja 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z firmą Eureka Group SA, która reprezentuje Klaster Synerg IT i Park Technologiczny Eureka w Zakrzewie. Przedmiotem spotkania  była aktualizacja umowy o współpracy z UEP.
 
12 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął Panią Dominikę Kulczyk, która wygłosiła wykład pt. "Efekt Domina, czyli jak mądrze pomagać?" w auli UEP.
 
11 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości obchodów 66 Rocznicy Powstania Państwa Izrael, która odbyła się w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu.
 
 
7 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wygłosił wykład inauguracyjny podczas VII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbyło się w Sali Ziemi na MTP.
Wieczorem, Rektor prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystej gali z okazji zakończenia FGMP, która odbyła się w Iglicy na terenie MTP.
 
7 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pt. "Komunikacja rynkowa. Innowacje - Media - Design". Konferencja odbyła się w Hotelu IKAR i została zorganizowana przez Katedrę Strategii Marketingowych.
 
 
9 maja 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął przedstawicieli King's College London: dr Agnieszkę Chidlow oraz prof. Pervez N. Ghauri, który wygłosił wykład pt. Strategic Alliances. Market Driving VS Market Driven Strategies: New Competitive Challenges w auli UEP.
 
8 maja 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, przewodniczył obradom Rady Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W posiedzeniu  udział wzięli : Pan Ralf Berckhan - Prezes Volkswagen Group, Pan Tomasz Wróbel - Wiceprezes Aesculap Chifa, Pan Prof. dr hab Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP oraz Pan dr hab. Marek Cieślak - Dyrektor WSB UEP.
 
 
9 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Panią Isabel Vega Mocoroa z Universidad de Valladolid w Hiszpanii. Tematem rozmów był rozwój współpracy między uczelniami.
 
8 maja 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z uczestnikami delegacji z Jinan University w Chinanch. Spotkanie odbyło się w sali 103.