Od stycznia 2016 obowiązuje na UEP zmieniony sposób numeracji tematów badawczych tzn. do każdego numeru tematu dodano cyfrę oznaczającą dany wydział (1 - WE, 2 - WZ, 3 - WT, 6 - WGM i 7 - WIGE) - taki zabieg ma za zadanie ułatwić księgowanie kosztów od razu z podziałem na wydziały. 


W związku powyższym należy stosować właściwą numerację tj.:

5110x-y-zz lub
5110x-y-zzz
lub
w przypadku projektów strukturalnych 505-y-zzz


gdzie:

x - typ badań (cyfry od 1 do 9 w zależności od źródła finansowania) np. 1- prace zlecone, 2 - tematy BS, 3 - tematy MNiD, 4 - granty NCN...


y - oznaczenie wydziału: 1 - WE, 2 - WZ, 3 - WT, 6 - WGM i 7 - WIiGE


zz lub zzz - numer konkretnego projektu, grantu lub zadania badawczego (mogą być 2 lub 3-cyfrowe)