Current issue

 

2019, vol. 7, no. 4

·        Wprowadzenie (Magdalena Knapińska)

·        Przyczyny i skutki migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski (Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko)

·        Czynniki różnicujące fakt i rodzaj kształcenia podejmowanego przez osoby w wieku 25+ w Polsce (Tomasz Szubert)

·        Big Data – istota i możliwości zastosowania na przykładzie prognozowania bezrobocia (Sławomir Kuźmar)

·        Capital transfers and external balance in post-accession Poland (Monika Andrzejczak)

·        Postrzeganie świadczeń socjalnych – perspektywa międzynarodowa (Łukasz Jurek, Cyprian Kozyra, Magdalena Rojek-Nowosielska)

·        Systemy emerytalne na Białorusi, w Kirgistanie i Kazachstanie w perspektywie starzenia się populacji (Rafał Iwański, Paweł Jaskuła, Zuzanna Rataj)