INFER-PUEB Workshop on New Economics: Innovation, Digitalization and Revolution odbędzie się w dniach 11-12 marca 2021 r.

 

Workshop jest realizowany w ramach projektu RID, a naszym współorganizatorem jest International Network for Economic Research (INFER).


Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i będzie stanowić okazję dla wszystkich zainteresowanych do prezentacji wyników badań oraz szerokiej dyskusji.


Wszystkie nadesłane artykuły będą poddane recenzji typu peer review i zostaną do nich przypisani dyskutanci, którymi będą wyznaczeni uczestnicy workshopu.


Termin przesyłania zgłoszeń wraz z tekstem artykułu upływa w dniu 15 listopada 2020 r.

 

Szczegóły dotyczące workshopu znajdują się stronie: http://neweconomics.ue.poznan.pl/


Serdecznie zapraszam do udziału i złożenia artykułów wszystkich pracowników i doktorantów UEP i nie tylko.


Z poważaniem,

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

Kierownik projektu RID