Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie ze szwajcarskimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. 

ALPHORN daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać badacz posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu to 7 mln zł.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

- mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;

- ZSUN/OSF Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe (do których załączone są wnioski wspólne).

Po złożeniu wniosku wspólnego do systemu mySNSF należy złożyć wniosek krajowy w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF).

Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r. Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.