Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

TANGO 4 - termin drugiej rundy mija z dniem 15 kwietnia 2020

Projekty organizowane we współpracy i finansowaniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych (wcześniejszych NCN) szczególnie:
- określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
- wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:

  • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
  • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).