Prorektor ds Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP,  informuje o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu na badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod nazwą  „UEP DLA NAUKI – Nowe kierunki badań w dziedzinie nauk ekonomicznych”.

Konkurs adresowany jest do doktorantów i pracowników UEP posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z wyłączeniem osób posiadających tytuł naukowy profesora. 

Udział w konkursie zgłosiło 6 zespołów badawczych, których członkowie reprezentowali wszystkie Wydziały naszego Uniwersytetu.
Laureatem konkursu w 2017 roku został zespół którego kierownikiem jest Pan dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP,  Wydział Ekonomii.
W skład zespołu wchodzą:  
Pani dr Katarzyna Andrzejczak, Wydział Ekonomii, 
Pani dr Agata Kliber, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, 
Pani dr hab. Ida Musiałkowska, Wydział Gospodarki Międzynarodowej.  
 
Nagrodzony projekt pt. „Przyszłość pieniądza – kryptowaluty, waluty lokalne, gospodarka bezgotówkowa” będzie realizowany przez 12 miesięcy, a jego budżet wyniesie 35 000,00 zł. 
 
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i jednocześnie zachęcamy do zgłaszania projektów w kolejnej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona w 2018 roku.