Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Tworzenie i eksploracja multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 z zastosowaniem wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs: LIDER XII

Nr rejestracyjny: LIDER/55/0287/L-12/20/NCBR/2021

Czas trwania projektu: 01.03.2022 – 01.04.2024

Budżet: 1 303 357,50 PLN

Przemysł 4.0 to obecnie główny trend kształtujący rozwój produkcji, polegający na użyciu innowacyjnych technologii do komunikacji i współpracy między urządzeniami w fabryce oraz usprawnieniu automatycznego podejmowania decyzji i interfejsów człowiek-maszyna. Wiąże się to ze wzrostem złożoności wyposażenia fabryki i stopniem skomplikowania pracy oraz:
• Potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia niewykwalifikowanych pracowników;
• Ryzykiem uszkodzenia urządzeń przez takich pracowników, co z kolei może zakłócać działanie innych współpracujących urządzeń.
• Szkolenie pracowników zwykle wymaga profesjonalnych trenerów i wyłączenia z produkcji danego sprzętu. Powoduje to wyzwania organizacyjne i
dodatkowe koszty oraz obniża efektywność produkcji.

Przedmiotem projektu jest opracowanie metod i narzędzi tworzenia i eksploracji multimedialnych środowisk i materiałów szkoleniowych dla pracowników w Przemyśle 4.0 bazujących na VR, AR oraz reprezentacji wiedzy dziedzinowej. Wyniki projektu w znacznym stopniu rozwiążą wspomniane problemy. 
Wyniki projektu pozwolą tworzyć środowiska i materiały szkoleniowe VR/AR oraz eksplorować zawartą w nich wiedzę przez specjalistów dziedzinowych niebędących informatykami ani grafikami. Są to funkcje niespotykane dotąd w innych systemach.

Cele projektu obejmują opracowanie:
• Metod i narzędzi tworzenia i eksploracji środowisk i materiałów szkoleniowych VR/AR przez ekspertów dziedzinowych,
• Bazy komponentów szkoleń,
• Bazy szkoleń w VR/AR,
• Metody szkolenia pracowników z wykorzystaniem utworzonych narzędzi i baz,
• Projektu przemysłowego stanowiska szkoleniowego VR/AR.

Kierownik projektu

dr inż. Jakub Flotyński

ResearchGate