Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Wykorzystanie Technologii Informacyjnych w podnoszeniu skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs: TANGO V

Nr rejestracyjny: TANGO-V-A/0043/2021-00

Czas trwania projektu: 03.01.2021 – 31.03.2023

Budżet: 243 581,53 zł

Opis projektu:

Projekt będzie polegać na przeprowadzeniu prac koncepcyjnych, rozwojowych oraz przedwdrożeniowych, których celem będzie stworzenie koncepcji i implementacja prototypu platformy internetowej EcoRank umożliwiającej śledzenie skuteczności organizacji w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), łączącej użytkowników indywidualnych oraz organizacje.

Oprogramowanie pomoże organizacjom monitorować, mierzyć i raportować osiągnięte efekty działalności środowiskowej oraz wskaźniki środowiskowe, a konsumentom uzyskać transparentną informację związaną z rzeczywistym wpływem organizacji na środowisko oraz porównać wpływ na środowisko różnych organizacji w celu podjęcia świadomej decyzji zakupowej.

Kierownik projektu

Dr inż. Beata Paliwoda

Katedra Zarządzania Jakością


ResearchGateprof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman
Instytut Zarządzania

Researchgate
Google Scholar


dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP

Katedra Marketingu Produktu
Researchgate

Google Scholar


dr inż. Sergiusz Strykowski

Katedra Technologii Informacyjnych


ORCIDmgr Monika Kalina-Nowaczyk


mgr Adam Gałązkiewicz