Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu przygotowało, w ramach obchodów 25-lecia członkostwa Polski w OECD, film „25 lat członkostwa Polski w OECD: Jak przekuwać wiedzę w lepsze polityki publiczne” / "25 years of Poland’s membership in the OECD: How to translate knowledge into better public policies" , w dwóch wersjach językowych (PL, EN) oraz spot „25-lecie członkostwa Polski w OECD” / "25th anniversary of Poland’s membership in the OECD" pokazujące, w jaki sposób Polska współpracuje z OECD i, jak polskie instytucje publiczne, w tym uczelnie, mogą skorzystać z prac i danych OECD.

Nagrania są dostępne na kanale You Tube MSZ-u pod następującymi adresami:

„25 lat członkostwa Polski w OECD: Jak przekuwać wiedzę w lepsze polityki publiczne” https://www.youtube.com/watch?v=63HLIL_ONUY&t=2s
"25 years of Poland’s membership in the OECD : How to translate knowledge into better public policies" https://www.youtube.com/watch?v=97yCVU0farM
„25-lecie członkostwa Polski w OECD” https://www.youtube.com/watch?v=o6PsdDA4sqM
"25th anniversary of Poland’s memebership in the OECD" https://www.youtube.com/watch?v=sZbn5h1uaHY