Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem stanowiącym efekt realizacji działania - „Stworzenie i wdrożenie zasad minimalizacji wykorzystania papieru w codziennej pracy i komunikacji wewnętrznej”, zapisanego w harmonogramie wdrożenia Strategii UEP na lata 2021-2024.