Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodych doktorów, doktorantów i specjalistów - ekspertów do udziału w III edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei.

Celem Programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i doświadczenia specjalistów różnych dziedzin nauki na rzecz rozwoju i modernizacji Polski oraz wsparcie merytoryczne Kancelarii Prezydenta RP w pracach dotyczących najistotniejszych z punktu widzenia Prezydenta RP obszarów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zagadnień gospodarczych, społecznych, prawno – konstytucyjnych i obywatelskich. Program skierowany jest do ekspertów specjalizujących się w obszarach polityki zagranicznej i krajowej szczególnie istotnych z punktu widzenia urzędu Prezydenta RP, takich jak:

  • polityka zagraniczna,
  • konkurencyjność gospodarki,
  • rodzina,
  • nowoczesny patriotyzm,
  • dobre prawo,
  • bezpieczeństwo.

Uczestnicy Programu będą zaangażowani w prace merytoryczne o strategicznym znaczeniu dla Prezydenta RP.

Aplikacje należy składać
do 20 września 2014 roku.
W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Prezydenta RP – elektroniczne :
laboratorium.idei@prezydent.pl
lub telefonicznie: 721 800 255 (w godz. 14.30 – 16.30) – od 20 sierpnia 2014 roku.