Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału na najlepiej zarządzaną organizacją pozarządową w Wielkopolsce.


Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Zgłoszenie do konkursu, wraz z wypełnionym kwestionariuszem samooceny, należy przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań z dopiskiem „Konkurs” do dnia 20.05.2018 roku. 

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów.


Ewentualne pytania prosimy kierować do: agnieszka.grablewska-aagten@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21 (lub 61 854 37 14).