Około 40 tys. doktorów habilitowanych i profesorów –tyle osób będzie mogło wziąć udział w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, a jej głównym zadaniem będzie nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych. Jak zweryfikować swoje dane w elektronicznym systemie wyborczym, by móc oddać głos w nadchodzących wyborach na członków RDN?
Kandydatów na członków Rady zgłaszać mogą uprawnione do tego podmioty, a więc:
• uczelnie, w których co najmniej jedna podstawowa jednostka posiadała kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku);
• instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze i międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadały kategorię naukową A+, A albo B (według stanu na 30 września 2018 roku).
Spośród wskazanych kandydatów osoby uprawnione do głosowania wybiorą do RDN po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny. 

Kto może oddać głos w wyborach rozpoczynających się w kwietniu?
W wyborach na członków do Centralnej Komisji mogli uczestniczyć jedynie profesorowie. Konstytucja dla Nauki poszerza grono osób uprawnionych do głosowania na ciało odpowiedzialne za nadzór nad awansami naukowymi. W wyborach do RDN będą mogli wziąć udział również doktorzy habilitowani.
Na wstępnej liście wyborczej znajdą się więc wszystkie osoby, dla których w systemie POL-on podano następujące informacje:
• o posiadaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
• o numerze PESEL (lub w przypadku jego braku – o numerze dokumentu tożsamości wraz z krajem wydania i datą urodzenia).
Ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania zostanie sporządzona przez komisję wyborczą do 9 kwietnia 2019 roku. Żeby się na niej znaleźć i otrzymać indywidualny dostęp do karty wyborczej, należy dokonać weryfikacji danych. W systemie POL-on muszą pojawić się jeszcze dwie kluczowe informacje:
• o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (na podstawie złożonego oświadczenia), a także
• o aktualnym adresie e-mail.
Do 1 kwietnia doktorzy habilitowani i profesorowie mogą nie tylko weryfikować i aktualizować swoje dane, ale także wnioskować o dodanie do spisu wyborców. 

Więcej informacji w zakładce: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn