Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 23 lutego 2020 roku, w wieku 52 lat,
odeszła od nas


śp. Jolanta Pasek

od 1989 roku pracownik Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


PAMIĘĆ O NIEJ POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!


REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU


W Zmarłej Uczelnia straciła nie tylko cennego pracownika, ale także życzliwą, serdeczną koleżankę.


Pogrzeb odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku, o godz. 10.00 w Kościele cmentarnym p.w. św. Trójcy ul. Poznańska 63 w Koźminie Wielkopolskim.