Od pięciu lat UEP współpracuje z firmą Webankieta. W ramach umowy organizacja dostarcza nam nieodpłatnie oprogramowanie do realizacji badań ankietowych online. Badania online w formie ankiet na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu tworzone są zarówno przez studentów, jak i wykładowców do różnych celów związanych z rozwojem naukowym, jak i osobistym. Program jest przyjazny i intuicyjny, kwestionariusz ma dodatkowo estetyczną stronę graficzną. 

Wśród przykładów wykorzystania ankiet na poznańskim UE wymienić można m.in.
  • prowadzenia badań naukowych na potrzeby zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria),
  • wykorzystanie ankiet online do usprawnienia i organizacji zdalnego nauczania,
  • prowadzenie badań ilościowych i jakościowych oraz zaawansowana analiza ich wyników,
  • badanie losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Więcej informacji na stronie: https://www.webankieta.pl/