Komunikaty

Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza

Konkurs na prace o tematyce harcerskiej.

Celem konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Zgłoszenia trwają do 31 marca 2017 r.


Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2017 r.


Szczegółowe informacje o Konkursie oraz jego regulamin odnaleźć można na stronie internetowej: http://pracanaukowa.zhp.pl