Komunikaty

Konkurs Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłosiła konkurs Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Działanie ma na celu wsparcie wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców (Norwegia, Islandia i Liechtenstein).  

W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia)

  • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z uczelni partnerskich na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z uczelni partnerskich na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
  • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

 Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

  • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
  • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie. 

Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa oraz mające podpisaną dwustronną umowę o współpracy z uczelnią partnerską z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Umowa dwustronna jest obligatoryjna.

 

Czas trwania projektu: do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2014 do 30 września 2015.

Wysokość dofinansowania: 100% całkowitego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

 

Uprawnione koszty to:

  • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
  • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
  • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wnioski można składać w terminie: od 3 lutego 2014 do 2 kwietnia 2014 do godz. 16:00.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej FRSE: http://www.fss.org.pl/mobility/mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni-nabor-luty-2014

 

Oraz w zakładce Konkursy na podstronie BPF: https://ue.poznan.pl/pl/university,c13/administracja,c29/administracyjny-pion-organizacyjny-prorektora-ds-strategii-i-rozwoju,c51/biuro-pozyskiwania-funduszy,c1350/konkursy,c1352/mobilnosc-studentow-i-pracownikow-uczelni,a11374.html

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących konkursu proszę o kontakt z Biurem Pozyskiwania Funduszy UEP.