Miasto Poznań organizuje XII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2014-2015. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 266
do 16 listopada 2015 r.


Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia.