Kwalifikacje do programu Erasmus+ na wyjazdy studyjne w roku akademickim 2018/2019

Od 05.02 do 15.02.2018 r. – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na testy językowe  na testy językowe
on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/.
Od 19.02 do 23.02.2018 – testy językowe:
język angielski - 19 lutego, godz. 9.30 I grupa, godz. 11.00 II grupa (Aula)
język francuski - 20 lutego, godz. 11.00 (sala 418 bud. A)
język niemiecki - 20 lutego, godz. 12.30 (sala 418 bud. A)
język hiszpański - 21 lutego, godz. 10.00 (sala 418 bud. A)
26.02.2018r. udostępnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów do programu
Erasmus+ on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/.

27.02.2018 r. godz. 10.00 spotkanie informacyjne (w j. polskim), godz. 11.00 (w j. angielskim) dla kandydatów w Auli oraz Targi Erasmus+ (hol przy Auli w godz. 12.00-13.30).

08.03.2018 r. koniec przyjmowania zgłoszeń

04.04.2018 r. spotkanie z osobami zakwalifikowanymi.

Więcej informacji na stronie:

www.erasmusplus.ue.poznan.pl

www.outgoing.ue.poznan.pl

facebook.com/dbniwz.uep