Plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 znajdują się na stronie:
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/plany-zajec,c1096/
Plany dla I roku I i II stopnia studiów niestacjonarnych zostaną udostępnione na tydzień przed pierwszym zjazdem.