Zakończyła się siódma edycja Wielkopolskiego Konkursu "Statystyka mnie dotyka", którego organizatorami są: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Lista laureatów, wyłonionych przez Komisję Konkursową, przedstawia się następująco:

I miejsce – zajął zespół w składzie: Jakub Małecki, Jakub Mellerowicz i Marcin Piechocki, reprezentujący Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, pracujący pod opieką Pani Małgorzaty Buda. Zespół przeprowadził lekcję na temat: Przestrzenne zróżnicowanie budżetów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2010-2013.

II miejsce – zajął zespół w składzie: Daria Nowak, Klaudia Włodarczyk i Aleksandra Zandek, reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, pracujący pod kierunkiem Pani Małgorzaty Ginter. Zespół zaprezentował temat: Ludność Polski do 2050 r. – stan, struktura i procesy demograficzne w latach 2013 – 2050 w przekroju terytorialnym.

III miejsce – zajął zespół w składzie: Agnieszka Walkowiak, Mateusz Michnikowski i Wojciech Prządka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, prowadzony przez Panią Małgorzatę Buda, który zaprezentował temat: Przestrzenne zróżnicowanie powiatów województwa wielkopolskiego w zakresie bazy noclegowej turystyki w latach 2010-2013.


Ponadto, Komisja postanowiła wyróżnić pracę zespołu w składzie: Weronika Arent, Izabela Borowska i Andżelika Galor, reprezentującego Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, za wkład pracy oraz wykorzystanie oryginalnych narzędzi do prezentacji tematu: Ludność Polski do 2050 r. Stan, struktura i procesy demograficzne w latach 2013-2050 w przekroju terytorialnym.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca br.
Szczegółowe informacje na temat uroczystości zostaną przekazane laureatom korespondencyjnie.

Sponsorem Wielkopolskiego Konkursu
Statystyka mnie dotyka jest Esri Polska Sp. z o.o.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!