Studia Podyplomowe "Menedżer sportu"

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost popularności sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego. Zawodowe kluby sportowe dysponują coraz większymi budżetami, a amatorzy coraz chętniej biorą udział w masowych imprezach sportowych, czy korzystają z nowo powstałych klubów fitness. Zwiększa się tym samym wpływ sportu na światową gospodarkę. W związku z powyższym organizacje sportowe wymagają w dzisiejszych czasach odpowiedniego zarządzania, a osoby zarządzające nimi powinny posiadać unikatową wiedzę i umiejętności.

Celem studiów podyplomowych "Menedżer sportu" jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie w sporcie. Podczas studiów uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania różnymi organizacjami sportowymi, jak i organizowania wydarzeń sportowych. Zostanie im przekazana kompleksowa wiedza dotycząca sportu z zakresu ekonomii i finansów, prawa oraz psychologii. Poznają oni także rodzaje oraz najczęściej obecnie wykorzystywane narzędzia marketingowe. Podsumowując, studia podyplomowe "Menedżer sportu" to unikalne i nowoczesne połączenie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, w celu jak najlepszego przygotowania słuchaczy do pracy w sporcie. Odpowiednio dobrana kadra naukowa mająca bogate doświadczenie w sporcie oraz spotkania z licznymi praktykami umożliwią przedstawienie problematyki zarządzania w sporcie z wielu różnych perspektyw.W gronie dydaktycznym znajdą się m.in. prezesi klubów, dyrektorzy sportowi, trenerzy oraz przedstawiciele związków sportowych.

W ramach programu studiów, uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w pięciu następujących modułach: 1) Zarządzanie, 2) Ekonomia i finanse, 3) Prawo, 4) Psychologia oraz 5) Marketing. Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.