Uczymy już od 34 999 dni
Aktualności

The 2021 Expert meeting on Statistical Data Confidentiality

01-03.12.2021 r.

W dniach 1-3 grudnia 2021 roku odbyło się Expert Meeting on Statistical Data Confidentiality, którego organizatorami byli EUROSTAT oraz Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE), a także Katedra Statystyki UEP we współpracy z GUS oraz Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Jest to cykliczna konferencja organizowana przez różne ośrodki na świecie. Tym razem jako miejsce spotkania wybrano Poznań. 


Konferencja poświęcona była poufności danych statystycznych i związanym tym wyzwaniom stojącym przede wszystkim przed statystyką publiczną we wszystkich krajach. Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary:  

  • dostęp do mikrodanych, ich ochrona,
  • ocena ryzyka ujawnienia danych,
  • narzędzia informatyczne dedykowane różnym aspektom poufności danych statystycznych,
  • problem odpowiedzialności statystyki publicznej w obszarze komunikowania użytkownikom danych statystycznych o konieczności stosowania metod i narzędzi ochrony danych oraz  związany z tym proces edukacji odbiorców danych.

W konferencji wzięło udział ponad 220 uczestników, co uczyniło to spotkanie największym w jego dotychczasowej historii. Do Komitetu Organizacyjnego w składzie którego zasiadali przedstawiciele międzynarodowych instytucji, takich jak: UNECE, EUROSTAT, Statistics Canada, Statistics Netherlands, Statistics Finland, Destatis oraz ośrodków akademickich USA i Hiszpanii,  zostali włączeni pracownicy Katedry Statystyki UEP: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP, dr hab. Tomasz Klimanek, prof. UEP oraz dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP.


Konferencję zorganizowano w formie hybrydowej.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: