Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w tym roku akademickim świętuje swoje 90-lecie. Osiągnięcia naukowe, oferta dydaktyczna i odpowiadanie na przemiany społeczno-gospodarcze sprawiły, że od lat zajmuje najwyższe miejsca w rankingach szkół wyższych w Polsce i w Europie.

Program obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będzie niezwykle atrakcyjny. Zakłada on bowiem zaangażowanie zróżnicowanych grup interesariuszy Uczelni, w tym: absolwentów, studentów, pracowników, władz Miasta Poznania i jego mieszkańców oraz wszystkich znakomitych Partnerów biznesowych i instytucjonalnych. Tworząc poszczególne wydarzenia w ramach jubileuszu, szczególnie chcemy podkreślić miastotwórczy i społeczny wpływ Uniwersytetu na otoczenie.

Komitet Honorowy

   


Partnerzy