Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2019

w sprawie przyznanych limitów w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok