w sprawie nagród Rektora dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2019 rok