Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 1 z dnia 25 września 2020 roku

Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2019/2020 oraz za kadencję 2016/2017-2019/2020