Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku

Sprawa wynagrodzenia Rady Uczelni w kadencji 2021-2024