Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 64 z dnia 26 lutego 2021 roku

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego