Uczymy już od 35 000 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2020/2021

Uchwała nr 75 z dnia 26 marca 2021 roku

Ustalenie programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Transition, Innovation and Sustainability Environment