Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 62/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Rektora UEP w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2