Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 1/St.Pod./2017

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Public Administration (MPA)”