Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 1/St.Pod./2019

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 40/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 11 września 2018 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Mistrzowie rynków finansowych”