Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 12/St.Pod./2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/St.Pod./2019 Rektora UEP z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Finance Business Partner”