Uczymy już od 34 440 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 23/St.Pod./2019

w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Master of Business Training – studia menedżersko-trenerskie”