Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 27/St.Pod./2020

w sprawie uruchomienia rekrutacji na studia podyplomowe „Analiza Ekonomiczna i Controlling”