Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2017

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 52/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 7 lipca 2016 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu osiemnastej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Kaliszu