Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 3/St.Pod./2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 17 sierpnia 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Menadżer w opiece zdrowotnej”