Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 32/St.Pod./2018

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 46/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 21 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Kaliszu oraz Zarządzenia nr 2/St.Pod/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/St.Pod./2017 Rektora UEP z dnia 21 września 2017 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Kaliszu